Synergism Flexkantoor

Voor Synergism hebben wij een website met CMS ontwikkeld waardoor ze gemakkelijk en snel zelf foto’s en teksten kunnen toevoegen en aanpassen. De website is full responsive. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.synergism.nl.

‘Synergism’ is een duurzaam flexkantoor voor een kleurrijk gezelschap. Hier kunnen professionals van kleine tot en met middelgrote bedrijven elkaar ontmoeten, onderling ervaringen en kennis delen, snel inspringen op kansen en samen ondernemen.
 

Synergism’ is er voor wie snel wil kunnen schakelen en waarde hecht aan de kracht van saamhorigheid. Het eigentijdse, inspirerende interieur stimuleert pro-activiteit via een combinatie van moderne huiselijkheid en een hoogwaardig voorzieningenniveau.
 
‘Synergism’ bewerkstelligt niet alleen synergie op het gebied van succesvol zaken doen in relatie tot de juiste bedrijfshuisvesting, maar stimuleert ook onderlinge kruisbestuivingen tussen haar verschillende huurders. De moderne huiselijkheid initieert de onderlinge saamhorigheid van het kleurrijke gezelschap, dat individueel graag deel uitmaakt van een groter geheel. Deze saamhorigheid is de basis voor samen ondernemen.

Een uniek idee of benieuwd naar de mogelijkheden?

Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op.